top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

hatályos: 2020.március 1-től

Adatkezelő neve: Szappanos Zoltán e.v.
Székhelye: 2330 Dunaharaszti, Csendes utca 6.
Adószáma: 49879078-2-33
Nyilvántartási szám: 4461597
Levelezési címe: 2330 Dunaharaszti, Csendes utca 6.
Bankszámlaszám: 11742180-20053282

Elérhetőségei: 2330 Dunaharaszti, Csendes utca 6.
Képviseli: Szappanos Zoltán
Honlap: https://szappanoskeramia.wixsite.com/shop

(továbbiakban: Társaság)

Jelen Tájékoztató a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazó Adatkezelési Szabályzatnak a része, mely AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

A Tájékoztató megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

Adatvédelmi nyilatkozat
Az Ön által megadott adatokat az üzemeltető kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az üzemeltetőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy az üzemeltető birtokolja az oldalainkon látható információkat. Ezen weboldal oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

bottom of page